Ochrona danych osobowych
Dokumentacja i  wdrożenie RODO

Przyjęcie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wniosło znaczącą zmianę w kwestii dokumentacji. Co do zasady RODO nie określa, ani jakie dokumenty mamy posiadać, ani jaka ma być ich treść. Przygotowanie właściwej dokumentacji pozostaje w gestii przedsiębiorców, a treść dokumentów ma być uzależniona od oceny ryzyka dla poszczególnych administratorów danych. Wspieramy naszych Klientów w tym zadaniu.  • Opracowujemy kompletną dokumentację w zakresie RODO (m.in. politykę ochrony danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, klauzule informacyjne, wzory upoważnień, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, wewnątrzorganizacyjne dokumenty, odpowiednie obowiązki informacyjne, instrukcje np. monitoringu bądź zgłoszeń naruszeń). Wdrożenia RODO następują po wykonaniu audytu zgodności przetwarzania danych osobowych.
  • Przeprowadzamy weryfikację dokumentów stosowanych przez administratorów i dostosowujemy ją do konkretnych stanów faktycznych, uwzględniając procesy biznesowe, procedury, regulaminy i inne obszary działalności naszych Klientów, w których przetwarzane są dane osobowe.
  • Wdrażamy procesy ochrony danych osobowych, aby organizacja Klienta uzyskała formalną i operacyjną zgodność z RODO. W ten sposób minimalizuje się ryzyko naruszenia praw osób, których dane są przetwarzane, ryzyko wystąpienia roszczeń tych osób oraz nałożenia kar finansowych przez organ nadzorczy.


We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.