Compliance
Procedury i szkolenia

System compliance to zbiór usystematyzowanych i spójnych zasad oraz procedur, obejmujących poszczególne aspekty działania danej organizacji. Jego celem jest ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.Skuteczne wprowadzenie procedur compliance minimalizuje liczbę nieprawidłowości w organizacji i poprawia jej efektywność. Wzrost świadomości ryzyka usprawnia proces decyzyjny, przyspiesza reakcję na zagrożenia oraz zwiększa zaufanie do organizacji wśród inwestorów, pracowników i  klientów.

Wspieramy naszych Klientów we wdrażaniu procedur compliance w ich organizacjach.

  • Opracowujemy zindywidualizowane procedury mi.in. polityki antykorupcyjnej., weryfikacji kontrahentówna wypadek kontroli organów ścigania.
  • Wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej firmy służące ograniczeniu nieprawidłowści i poprawie efektywności. 
  • Wytyczamy zakres odpowiedzialności poszczególnych organów, komórek oraz kluczowych pracowników.
  • Przeprowadzamy testy i kontrole weryfikujące prawidłowość wdrożenia procedur.

Kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia procedur ma ich przestrzeganie przez członków organizacji. Prowadzimy szkolenia, które budują kulturę compliance w organizacji.

  • Szkolimy kadrę menadżerską oraz pracowników, m.in. w zakresie zaprojektowanych procedur, systemu informowania o nieprawidłowościach (instruktaż dla sygnalisty), postępowania w przypadku czynności organów ścigania oraz w razie popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynów zabronionych.
  • Prowadzimy szkolenia podmiotów zewnętrznych (partnerów biznesowych) w zakresie standardów obowiązujących w organizacji.

 We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.