Compliance
Ochrona sygnalisty (whistleblowing)

Do 17 grudnia 2021 roku ma zostać wdrożona dyrektywa EU 2019/1937 o ochronie sygnalistów. Jej celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w miejscu pracy. Do tego czasu firmy i instytucje publiczne muszą wprowadzić rozwiązania ułatwiające pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości oraz wątpliwości etycznych. Osoby zgłaszające uzyskają realną ochronę przed działaniami odwetowymi.Wychodząc naprzeciw zmianom w prawie, wspieramy naszych Klientów we wprowadzeniu systemu whistleblowingowego w ich organizacjach.

  • Przygotowujemy procedury zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z przepisami ustawy krajowej.
  • Wdrażamy procedury w organizacji Klienta, uwzględniając jej procesy biznesowe, regulaminy i inne obszary, w których istnieje ryzyko pojawienia się nieprawidłowości.
  • Wdrażamy dedykowane kanały anonimowego informowania o naruszeniach – bezpieczne i zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
  • Przygotowujemy regulacje dotyczące obsługi zgłoszeń sygnalistów i działań następczych, tak by organizacje naszych Klientów dochowały należytej staranności w przypadku wystąpienia naruszenia. Przeprowadzamy też wewnętrzne śledztwa.
  • Szkolimy kadrę menadżerską, pracowników i partnerów firmy Klienta w zakresie systemu ochrony sygnalisty.
  • Doradzamy z zakresu prawa pracy w sprawach związanych z nałożeniem kary porządkowej lub wypowiedzeniem umowy o pracę w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi przez sygnalistów. 


We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.