Prawo pracy
Dokumentacja pracownicza

Opracowanie i wdrożenie wzorcowej dokumentacji pracowniczej jest istotnym elementem organizacji firmy.  Warto posiadać gotowe dokumenty i wypracowane procedury. To poprawia efektywność zarządzania czasem i zasobami przedsiębiorstwa, a także pomaga unikać konfliktów.Pomagamy naszym Klientom opracować dokumentację pracowniczą „od zera", a także zweryfikować i poprawić dokumentację, którą już się posługują. Dotyczy to zarówno podstawowych dokumentów, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło, ale również szeregu dokumentów dodatkowych. Przygotowujemy i wdrażamy m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i regulaminy telepracy. Opracowujemy umowy o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji. Tam, gdzie wymaga tego sytuacja, pomagamy chronić mienie i zasoby pracodawcy.

Wspieramy także pracowników, w szczególności specjalistów, którzy stają przed koniecznością zawarcia nowej umowy o pracę według wzoru wykorzystywanego przez pracodawcę. Identyfikujemy ryzyko i przekazujemy rekomendacje co do zmian, które powinny zostać wprowadzone, by zabezpieczyć interesy pracownika.

  • Przygotowujemy i weryfikujemy zgodność z prawem wzorcowej dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowych funduszów świadczeń socjalnych, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące powierzenia mienia, itp.)


We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.