Ochrona środowiska

Każda firma, w mniejszym lub większym stopniu, musi dostosować swoją działalność do wymogów prawa ochrony środowiska.  Pomagamy Klientom zidentyfikować ich obowiązki w tym zakresie i należycie je wykonywać.Rosnąca świadomość wpływu człowieka na środowisko i potrzeba zrównoważonego rozwoju wymuszają znaczące zmiany w prawie. Na przedsiębiorcach ciąży coraz więcej obowiązków w zakresie ochrony środowiska, zaś organy władzy publicznej i społeczeństwo zyskują nowe narzędzia ich kontroli. Firmy są narażone na umyślne i nieumyślne naruszenie prawa ochrony środowiska lub kosztowną utratę reputacji.

Kancelaria Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik wychodzi naprzeciw nowym potrzebom przedsiębiorców i rozwija praktykę prawa ochrony środowiska. Pomagamy Klientom identyfikować wymagania środowiskowe, którym muszą sprostać i weryfikujemy czy podjęte przez nich działania są efektywne.

Wspieramy przedsiębiorców w uzyskaniu decyzji środowiskowych niezbędnych do prowadzenia działalności (m.in. pozwolenia na emisję, pozwolenia zintegrowane). Przeprowadzamy procedurę oceny oddziaływania na środowisko i pomagamy inwestorom uzyskać decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.

Tam, gdzie jest już za późno na prewencję, reprezentujemy Klientów przed organami ochrony środowiska, w toku postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowych.We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.