Ochrona środowiska
Audyt wymagań środowiskowych

Często wyzwaniem dla przedsiębiorców jest nie tyle przestrzeganie prawa ochrony środowiska, ale w ogóle zidentyfikowanie ciążących na nich w tym zakresie obowiązków. Normy środowiskowe są rozsiane po rozmaitych aktach prawnych różnej rangi, a odnalezienie się w nich sprawia wiele kłopotów.



Dlatego oferujemy naszym Klientom usługę audytu wymagań środowiskowych. Może on dotyczyć dopiero planowanej działalności – wówczas pozwala poznać wymogi, które należy spełniać w związku z daną działalnością, a zatem pomaga w jej należytym zaplanowaniu.

W przypadku już działających przedsiębiorstw, audyt wymagań środowiskowych pozwala ustalić czy - i w jakim stopniu - działalność jest prowadzona zgodnie z normami. Nasze doświadczenia pokazują, że dzięki temu firmy unikają ryzyka naruszenia przepisów i odpowiedzialności, która mogłaby powstać w związku z np. kontrolą inspekcji ochrony środowiska.

Z każdego audytu sporządzamy raport, który stanowi podsumowanie naszych ustaleń wraz z rekomendacjami, a także oceną ryzyka ewentualnych uchybień. Weryfikujemy zgodność prowadzonej działalności z normami ochrony środowiska.

  • Analizujemy planowaną działalność pod kątem wymagań środowiskowych, którym firma powinna sprostać.
  • Świadczymy kompleksowe doradztwo w sprawach zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa ochrony środowiska.


We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.