Ochrona środowiska
Procedura oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie tzw. decyzji środowiskowejwymaga spełniania długiej listy warunków. Profesjonalne wsparcie w toku tej procedury pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i środków.


Decyzja środowiskowa może być wymagana przy wielu działaniach inwestycyjnych – od prostego wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, przez decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,  skończywszy na rozmaitych pozwoleniach operacyjnych, np. pozwoleniach na emisję gazów i pyłów. We współpracy ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska pomagamy przedsiębiorcom przygotować niezbędną dokumentację w toku procedury oddziaływania na środowisko. Dbamy o to, aby procedura przebiegała sprawne i jak najmniej uciążliwie dla przedsiębiorcy. Tam, gdzie wymaga tego sytuacja, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych, a także przed sądami administracyjnymi

Prawo gwarantuje lokalnym społecznościom i organizacjom udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.  Wspieramy stronę społeczną w działaniach, które chronią jej interesy oraz dbamy o to, aby planowana inwestycja była zgodna z dyrektywami zrównoważonego rozwoju i przyjazna dla sąsiedztwa.

  • Reprezentujemy przedsiębiorców oraz inwestorów indywidualnych we wszelkich kwestiach związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
  • Reprezentujemy lokalne społeczności i organizacje w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko, by zapewnić poszanowanie ich interesów i ochronę środowiska naturalnego.


We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.